Chào mừng Quý khách!

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây khi Quý khách sử dụng dịch vụ tại Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD.

Bằng việc đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, quý khách đã đồng ý rằng quý khách đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bản điều khoản sử dụng này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email npfood.vn@gmail.com

Điều khoản sử dụng chung

Khách truy cập, Quý khách, người sử dụng: Là người truy cập vào Website www.npfood.vn để tham khảo thông tin, mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ khác của Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD

Chúng tôi – bên cung cấp dịch vụ cho quý khách, tùy thuộc vào các điều khoản của bản Điều khoản sử dụng này, sau đây gọi tắt là ĐKSD.

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, điều chỉnh nội dung của bản ĐKSD này theo quyết định của Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD mà không cần thông báo trước. Quý khách đồng ý rằng nếu quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi ĐKSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản ĐKSD đã được cập nhật.

Quý khách có thể xem bản ĐKSD mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại trang web của chúng tôi. Khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD, quý khách và chúng tôi (hoặc bên thứ ba liên quan trong từng trường hợp cụ thể) tại từng thời điểm sẽ phải theo đúng các quy định áp dụng cho các hàng hóa, dịch vụ đó, có thể được niêm yết hoặc chỉ dẫn trên www.npfood.vn

Chính sách bảo mật

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Quý khách sẽ nhận được mật khẩu và tài khoản sử dụng tại npfood.vn. Quý khách chịu trách nhiệm duy trì và bảo mật tài khoản và mật khẩu và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tài khoản và mật khẩu của Quý khách.

 1. Ngay lập tức liên hệ Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD nếu quý khách phát hiện tài khoản hoặc mật khẩu của quý khách bị xâm phạm hay xuất hiện bất kỳ hành vi xâm phạm bảo mật nào.
 2. Đảm bảo rằng quý khách sẽ đăng xuất khỏi tài khoản sau khi hoàn thành việc sử dụng dịch vụ. Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thất thoát hoặc tổn hại nếu quý khách không tuân thủ đúng quy định.
 3. Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi quý khách đảm bảo rằng chỉ có quý khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.

Các trách nhiệm của quý khách khi sử dụng dịch vụ tại Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD. Khi truy cập tới trang web npfood.vn, Quý khách có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, địa chỉ IP, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới npfood.vn. đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website npfood.vn

Quý khách đồng ý chỉ truy cập và dùng website npfood.vn với các mục đích hợp pháp như bao gồm tham khảo thông tin, đặt mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ do Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD cung cấp. Quý khách có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

 • Việc quý khách sử dụng dịch vụ, hàng hoá do website npfood.vn cung cấp
 • Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, quý khách nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của quý khách tới website npfood.vn

Quý khách đồng ý sẽ không sử dụng website npfood.vn cho các mục đích hoặc hành động sau:

 • Hạn chế hoặc ngăn cản quý khách khác sử dụng và hưởng các tính năng mà Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD cung cấp cho khách hàng.
 • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.
 • Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
 • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác làm ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống trang web thương mại điện tử npfood.vn.
 • Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ trên website npfood.vn (loại trừ các nội dung thuộc sở hữu của Quý khách), hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website npfood.vn.

Sản phẩm, Dịch vụ và niêm yết giá trên website npfood.vn

Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD không bảo đảm tính chính xác của sản phẩm theo đơn đặt hàng của người sử dụng. Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, hoặc vật liệu nào được mua hoặc nhận được thông qua trang web có thể không đáp ứng mọi mong đợi của Quý khách. Thay đổi trong các khía cạnh nhất định của đơn đặt hàng của Quý khách như: thương hiệu hàng hóa, kích thước, màu sắc … có thể xảy ra do hạn chế bởi tính sẵn có của sản phẩm hoặc của các nhãn hiệu tương ứng … Trong trường hợp này Quý khách đồng ý rằng một đại diện từ Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD sẽ liên lạc với Quý khách hoặc gửi yêu cầu phê duyệt thông qua địa chỉ email mà Quý khách đã gửi khi đặt hàng.

Nếu Quý khách không đồng ý với sự thay đổi, Quý khách có quyền từ chối & yêu cầu nhà cung cấp trả lời trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nó được gửi đến cho bạn. Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD có thể lại yêu cầu Quý khách chấp nhận thêm một sự thay đổi đơn hàng nữa như một phương pháp khác đáp ứng đơn hàng của Quý khách. Nếu Quý khách từ chối sự thay đổi này, đơn đặt hàng của Quý khách sẽ bị hủy bỏ và Quý khách sẽ được trả lại tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc các phương pháp thanh toán ban đầu của Quý khách

Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD có trách nhiệm cho việc đảm bảo sự chính xác của thông tin trên website, nhưng Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD không có trách nhiệm đảm bảo cho chất lượng sản phẩm, cho sự chính xác của thông số, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong những trường hợp sau đây, Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD không có trách nhiệm cho những hư tổn của sản phẩm trực tiếp hay gián tiếp được tạo bởi

 • Sử dụng dịch vụ không chính xác,
 • Truy cập trái phép hoặc có sự thay đổi trong chuyển đổi dữ liệu,
 • Những vấn đề liên quan đến dịch vụ, gồm có, loại bỏ sự giới hạn, hư hỏng trong quá trình sử dụng thông tin, phát sinh ngoai hoặc trong quá trình hoạt động của website hoặc nhà cung cấp.

Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD sẽ không có trách nhiệm cho việc chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng website và những dịch vụ tương tự, hoặc cho những thông tin, phần mềm, sản phẩm và những đồ thị trên website cùng những phát sinh bên ngoài việc dùng trang web, dù không được đề cập trên hợp đồng, điều khoản và trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD sẽ không chịu trách nhiệm cho việc không truy cập vào được trang web trong quá trình sửa chữa trang web hoặc những vấn đề kỹ thuật ngoài sự kiểm soát của Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD. Người sử dụng hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào được tải về từ hoặc thông qua trang web sẽ có thể ảnh hưởng tới máy tính. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư tổn của máy tính hoặc việc mất thông tin khi tải thông tin trên mạng về máy tính hoặc điện thoại của người dùng.

Giá cho các sản phẩm trên trang Web của chúng tôi mang tính tham khảo. Tất cả giá hàng hóa hoặc dích vụ tính bằng đồng Việt Nam. Giá cả, sản phẩm và dịch vụ có thể thay đổi theo quyết định của Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD. Quý khách phải chịu trách nhiệm trả tiền cho bất cứ Dịch vụ hoặc sản phẩm mà Quý khách đã đặt hàng cho đến thời điểm chấm dứt bởi một trong hai bên.

Sở hữu trí tuệ:

Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên và trong Website npfood.vn, bao gồm tất cả các quyền về quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, các mô hình hữu ích, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế, bí quyết, bí mật thương mại và sáng chế (dù là cấp bằng sáng chế hoặc không), mã nguồn, các thẻ meta, cơ sở dữ liệu, văn bản,nội dung, đồ họa, biểu tượng, và siêu liên kết, ngoại trừ có chỉ định khác hoặc bất cứ điều gì liên quan quyền sở hữu của một bên thứ ba đã được đề cập rõ ràng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng, tái sản xuất hoặc phân phối bất kỳ nội dung từ Website có thuộc Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD mà không có ủy quyền từ npfood.vn. Như đã nói ở trên, bạn sẽ giữ lại quyền sở hữu và phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung mà bạn cung cấp hoặc tải lên khi sử dụng bất cứ Dịch vụ nào của trang web, bao gồm văn bản, dữ liệu, thông tin, hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, video hoặc bất kỳ vật liệu khác mà bạn có thể tải lên, truyền tải hoặc lưu trữ khi sử dụng dịch vụ khác nhau của chúng tôi.

Tuy nhiên, đối với dịch vụ tùy biến sản phẩm (so với các dịch vụ khác như blog và các diễn đàn), bạn hoàn toàn đồng ý rằng bằng cách tải lên và đăng tải nội dung trên trang web, bạn đồng ý cho công chúng xem và sinh sản/sử dụng nội dung của bạn bởi người sử dụng thứ ba, bạn chấp nhận việc sử dụng này mà nhờ đó mà bạn cho phép sử dụng thông tin đăng tải cho dù người đó có đặc quyền đăng tải hay không.

Điều khoản pháp lý.

Tất cả các điều khoản sử dụng nêu trên (Và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, quý khách vui lòng gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết.

Npfood.vn luôn xem Quyền riêng tư của khách hàng là vô cùng quan trọng, vì vậy chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp nêu ra sau đây.

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách, một điều vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong trường hợp này, quý khách sẽ luôn ở trong trạng thái vô danh trừ khi quý khách có tài khoản trên trang web npfood.vn và đăng nhập vào bằng tên và mật khẩu của mình.

Thu thập thông tin cá nhân

Npfood.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được trên trang web cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty và phục vụ cho mục đích giao dịch hàng hóa giữa npfood.vn và khách hàng.

Khi quý khách đăng ký tài khoản tại npfood.vn thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Tên, CMND
 • Địa chỉ công ty
 • Địa chỉ Email
 • Số điện thoại cố định
 • Số điện thoại di động

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Giao dịch và đăng ký thông tin khách hàng một cách hợp pháp tại npfood.vn
 • Thông báo về những thay đổi trong quá trình sử dụng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
 • Cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để:

 • Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng
 • Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các giao dịch mua hàng trực tuyến của quý khách
 • Kiểm tra dữ liệu tải từ trang web của chúng tôi
 • Nâng cấp giao diện và/hoặc nội dung của các trang mục trên trang web để quý khách có thể sử dụng dễ dàng hơn
 • Nhận diện khách đến thăm trang web

Gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ, với điều kiện quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Khi quý khách đăng ký giao dịch với Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

Quý khách có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên trang web. Tại đó, quý khách có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các thông số kỹ thuật, chi tiết nội dung, hỗ trợ khách hàng cũng như quản lý thông tin về địa chỉ, thông tin về ngân hàng và những bản tin mà quý khách đã đăng ký nhận. Quý khách cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mật khẩu trừ khi đó là lỗi của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Npfood.vn đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

 • Phân quyền truy cập thông tin
 • Ngăn chặn truy cập máy tính trái phép bằng các giải pháp công nghệ
 • Xóa bỏ thông tin của quý khách khi chúng tôi xét thấy không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao nhận hàng quý khách đã mua tại npfood.vn.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, npfood.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Npfood.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia. Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị npfood.vn xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ npfood.vn@gmail.com để được giải quyết vấn đề.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Npfood.vn com có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

THƯƠNG HIỆU THIẾT KẾ WEB THỰC PHẨM NP FOOD

Mọi hành vi sao chép, làm giả, sử dụng trái phép toàn bộ hoặc một phần các yếu tố chính của nhãn hiệu đang được cấp văn bằng bảo hộ bao gồm:

 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng kí kèm theo nhãn hiệu Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD
 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng kí kèm theo nhãn hiệu Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.
 • Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.
 • Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu Thiết kế web Thực phẩm NP FOOD, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với nhãn hiệu của chúng tôi.